Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Maravillosa familia de Tokio Kazoku wa tsuraiyo 2016
Verano de una familia de Tokio Kazoku wa tsuraiyo 2 2017