Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
The hidden blade Kakushi-ken: oni no tsume 2004
Hacia la luz Hikari 2017