Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Un paso en falso One false move 1992
Malas compañías Bad company 1994