Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Gran Hotel Grand Hotel 1932
La Reina Cristina de Suecia Queen Christina 1933
Ana Karenina Anna Karenina 1935
Ninotchka Ninotchka 1939