Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
La escopeta nacional La escopeta nacional 1978
La Sabina La Sabina 1979
Patrimonio nacional Patrimonio nacional 1980
Nacional III Nacional III 1982