Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Phantasma II Salem's Lot 1979
Poltergeist (Fenómenos extraños) (1982) Poltergeist 1982