Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Bus stop Bus stop 1956
Terciopelo azul Blue Velvet 1986
Peligro inminente Clear and present danger 1994