Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Arresto preventivo Garde à vue 1981
Anuncio de muerte Mortelle randonnée 1983
Sácame de dudas Ôtez-moi d'un doute 2017