Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Los siete samuráis Sichinin no samurai 1954
Samurai Miyamoto musashi 1956
Grand Prix Grand Prix 1966
1941 1941 1979