Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Calabuch Calabuch 1956
Barrabás Barabbas 1962
La leyenda de Lylah Clare The legend of Lylah Clare 1968
Las aventuras del Barón Munchaussen The adventures of Baron Munchausen 1988