Titulo Titulo V.O. Calificacion Ano
Qiu Ju, una mujer china Qiu Ju da guan si 1992
¡Vivir! Huozhe 1994
El camino a casa Wo de fu qin mu 1999
Happy Times Xing fu shi guang 2002
Hero Ying xiong 2002
La casa de las dagas voladoras Shi mian mai fu 2004
La maldición de la flor dorada Man cheng jin dai huang jin jia 2006
Amor bajo el espino blanco Shan zha shu zhi lian 2010
Las flores de la guerra Jin líng shí san chai 2011
Regreso a casa Gui lai 2014
La gran muralla The great wall 2016
Sombra Ying 2018
Un segundo Yi miao zhong 2020